Ιστοσελίδες προδιαγραφών ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 φιλική για ΑμεΑ