Πολύγλωσσες ιστοσελίδες για επιχειρήσεις που στοχεύουν σε διευρυμένες αγορές.