ΧΩΜΑ Κιλκίς προεπισκόπηση ιστοσελίδας

Σχεδίαση & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας για τον αθλητικό σύλλογο ΧΩΜΑ Κιλκίς. Λιτή σχεδίαση για εύκολη πλοήγηση και γρήγορη φόρτωση.